Get paid at home

Грејач за аквариум атман HT-300w

Грејач за аквариум атман HT-300w

                                   Каректеристики
Модел на грејач Моќност(W)За аквариуми (L)
 HT-2525<25
 HT-50 50<50
 HT-7575<75
 HT-100100<100
 HT-150150<150
 HT-200200<200
 HT-250250<250
 HT-300300<300
 HT-350350<350

 



More details

loading...

11 други производи во истата категорија:

Atman_small Automatic aquarium heaters HT seriesAquarium heater 200 Atman HT-

Automatic heater for the aquarium Atman HT is designed to heat and maintain the water temperature. Temperature setting range from + 20 ° C to 34 ° C. With an integrated thermostat set temperature is kept constant with an accuracy of + 0.5 ° C.

Aquarium heaters HT series are a novelty in a wide range of heaters produced by the plant Chuangxing branded Atman. Made by the new technology, so high reliability and durability. Flask heater is made of very high-quality quartz glass, which provides the best thermal conductivity.

The heater is equipped with a comfortable temperature controller, with the possibility of calibration by the thermometer has a power indicator and bright readable temperature scale. 

The advantages and features of the aquarium heater Atman HT

  • Crystal glass.
  • Safe and sturdy construction.
  • Convenient temperature control mechanism.
  • Fully automatic.

HT Aquarium heaters are adapted to work in the electrical network of 220V-240V, 50Hz.

                                   Каректеристики
Модел на грејач Моќност(W)За аквариуми (L)
 HT-2525<25
 HT-50 50<50
 HT-7575<75
 HT-100100<100
 HT-150150<150
 HT-200200<200
 HT-250250<250
 HT-300300<300
 HT-350350<350

 

 

Упатство за употреба 


Важни безбедносни мерки на претпазливост:

Аквариумскиот грејач е за внатрешна употреба. Кабелот за напојување на овој уред не може да биде заменет. Ако кабелот или стаклена цевка е оштетена грејачот треба да биде заменет. Грејачот секогаш мора да биде потопен. Исклучете ги сите апарати пред да ја ставите раката во водата.  

Инсталација:

Прицврстете го грејачот вертикално или хоризонтално со помош на лепенките кон ѕидот на аквариумот. Поставување на посакуваната температура се врши со помош на копчето за прилагодување. За да се обезбеди дистрибуција на топлинска енергија инсталирате го грејачот билзу до потопната пумпа или сл ,на таков начин за да се овозможи слободен проток на вода. Грејачот секогаш мора да биде потопен !. Осигурајте се дека нивото на водата нема да се намали под MIN нивото на грејачот . Откако грејачот е потопен за 10 минути во вода можете да го поврзете со електричната мрежа. На црвено светло покажува дека апаратот се загрева. Штом посакуваната температура се постигне грејачот аквтоматски се исклулчува. Проверете ја температурата на водата со прецизност термометар по околу 5-10 часа. Ве молиме имајте предвид дека вистинската температура може да отстапуваа од температурата прикажана на скалата на грејачот. Ова може да зависи од позицијата на греачот,или ако аквариумот е покриен со светилка која произведува топлина.

напиши твој преглед

Грејач за аквариум атман HT-300w

Грејач за аквариум атман HT-300w

                                   Каректеристики
Модел на грејач Моќност(W)За аквариуми (L)
 HT-2525<25
 HT-50 50<50
 HT-7575<75
 HT-100100<100
 HT-150150<150
 HT-200200<200
 HT-250250<250
 HT-300300<300
 HT-350350<350

 



напиши твој преглед

.
top

Web development, SEO and Hosting Arkahostarkahost