Get paid at home

Грејач Atman AT-280 200w

Atman AT-280 200w

Каректеристики
Модел на грејалМокност(W) За аквариуми (L)
 AT-2525<25
 AT-5050<50
 AT-7575<75
 AT-100100<100
 AT-150150<150
 AT-200200<200
 AT-250250<250
 AT-300300<300

More details

loading...

11 други производи во истата категорија:

Atman AT-180 100w Гаранција: 6 месеци врз доказ за купувањето.

Atman_small  Automatic aquarium heaters AT seriesHeater aquarium AT-100

Auto glass aquarium heater Atman AT is designed to heat water and maintain its temperature at a constant level.Temperature setting range from + 20 ° C to 34 ° C. The set temperature is maintained automatically at a constant level up to + 0.5 ° C.

The main feature of the aquarium heater AT series is that inside the main bulb termonagrevatelya located several glass bulbs of smaller diameter, directly to each of them and the heating coil is located. This makes termonagrevatel as secure as possible, eliminating the possibility of contact of the heating element with water, and electric shock in case of leakage of the main bulb.

The heater is equipped with a convenient handle temperature control, with the possibility of calibration in accordance with the thermometer. It has a bright contrasting temperature scale and the power indicator.

The advantages and features of the aquarium heater Atman AT

  • Reliable and stable operation.
  • Practical and convenient mechanism for adjusting the temperature.
  • Fully automatic operation.
  • Durable and lightweight design, with a strong fastening and rubber suction cups.

AT heaters are adapted to work in the electrical network of 220V-240V, 50Hz.

Table of characteristics aquarium heaters Atman AT
Model termonagrevatelyaPower (W) The volume of the tank (L)
 AT-2525<25
 AT-5050<50
 AT-7575<75
 AT-100100<100
 AT-150150<150
 AT-200200<200
 AT-250250<250
 AT-300300<300

A full range of aquarium heaters in a wide assortment presented in our stores wholesale and retail trade. You can always pick up and buy your desired heater. The necessary capacity that is suitable for your aquarium. As well as receive advice of experienced professionals.

Упатство за употреба 


Важни безбедносни мерки на претпазливост:

Аквариумскиот грејач е за внатрешна употреба. Кабелот за напојување на овој уред не може да биде заменет. Ако кабелот или стаклена цевка е оштетена грејачот треба да биде заменет. Грејачот секогаш мора да биде потопен. Исклучете ги сите апарати пред да ја ставите раката во водата.  

Инсталација:

Прицврстете го грејачот вертикално или хоризонтално со помош на лепенките кон ѕидот на аквариумот. Поставување на посакуваната температура се врши со помош на копчето за прилагодување. За да се обезбеди дистрибуција на топлинска енергија инсталирате го грејачот билзу до потопната пумпа или сл ,на таков начин за да се овозможи слободен проток на вода. Грејачот секогаш мора да биде потопен !. Осигурајте се дека нивото на водата нема да се намали под MIN нивото на грејачот . Откако грејачот е потопен за 10 минути во вода можете да го поврзете со електричната мрежа. На црвено светло покажува дека апаратот се загрева. Штом посакуваната температура се постигне грејачот аквтоматски се исклулчува. Проверете ја температурата на водата со прецизност термометар по околу 5-10 часа. Ве молиме имајте предвид дека вистинската температура може да отстапуваа од температурата прикажана на скалата на грејачот. Ова може да зависи од позицијата на греачот,или ако аквариумот е покриен со светилка која произведува топлина.

напиши твој преглед

Грејач Atman AT-280 200w

Грејач Atman AT-280 200w

Каректеристики
Модел на грејалМокност(W) За аквариуми (L)
 AT-2525<25
 AT-5050<50
 AT-7575<75
 AT-100100<100
 AT-150150<150
 AT-200200<200
 AT-250250<250
 AT-300300<300

напиши твој преглед

.
top

Web development, SEO and Hosting Arkahostarkahost